Tmi Harri Hyyppä

Harri Hyyppä perusti vuonna 1986 Harri Hyyppä Consulting Oy (HHC Oy) nimisen osakeyhtiön. Yhtiöllä on useita aputoiminimiä mm. OrganisaatioDynamiikan Instituutti OD1, FINSA ja verkkokauppa Metanoia Origin. Kuluvan kesän aikana yhtiössä tapahtuu sukupolvenvaihdos. HHC Oy:n aputoiminimet ja toiminta jäävät uuden toiminimen hallintaan. Harri Hyyppä jatkaa ammatillista työtään toiminimen varassa. Kesän aikana näitä sivuja päivitetään. Toiminnat ja verkkokauppa jatkuvat entisellään.

OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI (od1) on ollut työalansa syventävä toisinajattelija ja julkaisuhautomo. Työtä ovat kannatelleet sivistyksellinen intohimo ja tutkiva työote. ODIn ja edeltäjänsä vanhan Metanoia Instituutin työalaan jättämä jälki ja julkaisusarja on tunnettu. ODI jatkaa työtään alansa etuvartiona ja kokemuksellisen tilan suojapaikkana. ODI toimii hiljaa monen kehityshankkeen takana. Se ei etsi näkyvyyttä tai suuria yleisöjä, mutta rakentaa yhteistyötä johtavien ammattilaisten ja niiden toimijoiden kanssa, jotka vakavissaan haluavat edistää omien yhteisöjensä uudistumista. ODIn työtä ovat uusien näkökulmien, tieteen ja taiteen kannattelema kokemuksen tutkimus sekä alan ammattilaisten konsultaatiot ja työnohjaus. Kansainvälisessä yhteistyössä Harri Hyyppä toimii FINSAn kautta.
 
Mietteitä:
Organisaatiodynamiikka on monen rinnakkaisen ja toisiaan tunnistamattoman voiman yhteiseloa. Se rakentuu sekä jatkuvista prosesseista että epäjatkuvuuksista ja yllätyksistä. Verhotut organisaatiovoimat ja niiden kierteisyys yllättävät toistuvasti monet hankkeet. Niiden opiskelu tuo suoraviivaiseen suunnitteluun, muutostyöhön ja epäjatkuvuuksien kohtaamiseen  uudenlaista käytännöllisyyttä ja syvyyttä.

”Muutoksen tuulissa – Suruvaippa ja ritari. Luopumisen suru – Rohkeus ja toivo.”  (Teemu Isoaho)