Ihminen voi tietää, mutta ei silti ymmärrä.
Ymmärtää, mutta ei käsitä.
Käsittää, mutta ei aavista...

Tietämisessä on aina särönsä

Harri Hyyppä – OD1

Harri perusti vuonna 1987 Harri Hyyppä Consulting Oy nimisen osakeyhtiön ja myöhemmin vielä Metanoia Oy nimisen yhtiön. Metanoia Instituutin liiketoiminta myytiin vuonna 2010 uusille omistajille, jotka perustivat taas uuden Metanoia Instituutti Oy:n. Vanhassa Harri Hyyppä Consulting Oy:ssä on toteutettu sukupolvenvaihdos vuonna 2018.

Harri on jäänyt pois Metanoian toiminnasta ja jatkaa työtään riippumattomana yhteisödynamiikan tutkijana. Työtä kannattelevat tutkiva työote ja filosofinen praktiikka. Metanoian toiminnassa hänellä ei ole mitään roolia – surijan osaa lukuunottamatta. Suru on ollut uutta luova voima. Harri toimii yksityishenkilönä hiljaa monen ammattilaisen ja ammatillisen yhteisön takana. Uusia asiakkaita vain rajoitetusti.

Verkkokauppaa lukuunottamatta tämä sivusto ei myy mitään, mutta koskettelee yhteisöllisen ajattelun ydintä ja sen ulottuvuuksia. Uudet sivut ovat vähitellen rakentuva tarina Harrin ammatillisesta ja henkilökohtaisesta elämänkulusta. Uusi logo – od1 – kertoo menneistä yhteyksistä Metanoiaan ja Organisaatiodynamiikka- yhdistykseen, joiden perustaja Harri oli, mutta joutui ne eettisistä syistä jättämään. Logon pieni elävä liekki nousee tältä pohjalta.

Harri tekee yhteistyötä Kriittisen korkeakoulun ja filosofisen praktiikan verkoston kanssa. Käytännön toimissa, tilojen käytössä, laskutuksessa jne. Harri toimii yhteistyössä Ltd Culmentor Oy:n kanssa.

Sivusto on vielä alkuvaiheissaan ja täydentymässä!