Pintaa syvemmälle

OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI (od1) on työalansa syventävä ajattelija ja julkaisuhautomo. Työtä kannattelevat sivistyksellisen muistin kannattelu ja tutkiva työote.

ODIn ja edeltäjänsä vanhan Metanoia Instituutin työalaan jättämä jälki on hyvin tunnettu. ODI jatkaa työtään alansa etuvartiona ja kokemuksellisen tilan suojapaikkana. Työstä ja ajattelusta on tietoa näillä sivuilla. ODI toimii monen kehityshankkeen takana. Se ei etsi näkyvyyttä tai suuria yleisöjä, vaan rakentaa hiljaa yhteistyötä johtavien ammattilaisten ja niiden toimijoiden kanssa, jotka vakavissaan haluavat edistää itsensä ja omien yhteisöjensä uudistumista.

ODIn työtä ovat uusien näkökulmien, tieteen ja taiteen kannattelema kokemuksen tutkimus sekä alan ammattilaisten konsultaatiot. Kansainvälisessä yhteistyössä ODI toimii FINSAn kautta.

 

Mietteitä:

Organisaatiodynamiikka on monen rinnakkaisen ja toisiaan tunnistamattoman voiman yhteiseloa. Se rakentuu sekä jatkuvista prosesseista että epäjatkuvuuksista ja yllätyksistä. Verhotut organisaatiovoimat ja niiden kierteisyys yllättävät toistuvasti monet hankkeet. Niiden opiskelu tuo suoraviivaiseen suunnitteluun, muutostyöhön ja epäjatkuvuuksien kohtaamiseen  uudenlaista käytännöllisyyttä ja syvyyttä.

”Muutoksen tuulissa – Suruvaippa ja ritari. Luopumisen suru – Rohkeus ja toivo.”  (Teemu Isoaho)