Niin hyvä maa 2

Lisätty

Tämä kolumni on julkaistu osittain editoituna versiona Psykoterapia-lehden numerossa 1/2017 otsikolla ”Niin hyvä maa”. Niin hyvä maa 2


Niin hyvä maa 1

Lisätty

Niin hyvä maa             (työpaperi montaasiohjauksen seminaarissa 1.8.2016 Harri Hyyppä) Hyvä maa on mahdollisen avaruus. Se palvelee monia viljelijöitä. Eettinen ja ammatillinen vastuumme on huolehtia sen säilymisestä. 14.11.2015 Johanna Nevala kirjoitti otsikolla Niin hyvä maa: ”Juttelin asiasta Pierre Bourdieun kanssa. Tai minä juttelin, hän antoi ymmärtää. Että on eletty pelin aikaa työnohjauksen kentällä. Pelattu vallasta ja […]


Puheen paikka – puhekiireen aika

Lisätty

Harri Hyyppä: Psykoterapia-lehti 1/2016 http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/hyyppa116.pdf Kirjoittaja on pienmetsätilallinen ja etninen koulutusanalyytikko, OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI


Serendipiteetti ja Social Dreaming

Lisätty

Tuntemattomia tuttuja : Serendipiteetti ja Social Dreaming. Harri Hyyppä. Sain äsken olla Mikkelissä tilaisuudessa, jossa uusi Montaasiohjaus esittäytyi ja omalla tavallaan ”astui näyttämölle”. Montaasi on uusi työn ohjauksen konsepti ja ajattelualusta. Tilaisuus pidettiin Mikkelin teatteriklubilla. Varsinainen näyttämö on tietenkin laajempi, tämän ajan ohjausfilosofia ja sen työkäytännöt. Itselläni oli avauspuheenvuoro. Teemana alku ja vapaan puheen tila. […]


Luottamus ja talouden rakenteelliset uudistukset

Lisätty

Jouko Kajanoja. Talouspolitiikassa vaaditaan rakenteellisia uudistuksia. Niitä ovat eläkeikärajan nostaminen, julkisten palvelujen tehostaminen ja monet muut vastaavanlaiset toimet. Rakenteellisia uudistuksia koskeva keskustelu koskettaa vain ohuesti yksilön ja yhteisön toimintakykyä menestyvän talouden keskeisinä tekijöinä. Niistä käytetään myös käsitteitä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Tutkimustieto ja yleinen elämänkokemus antaa aiheen päätellä, että inhimilliselle ja sosiaaliselle pääomalle annettava riittävä […]


Kahden maailman rajalla

Lisätty

Harri Hyyppä. Organisaatioita ja niiden dynamiikkaa koskeva keskustelu nostaa jatkuvasti esille uusia näkökulmia entisten rinnalle. Eräs ajan ominaisuus näyttää olevan erilaisten tekniikkojen ja yksittäisten teorioiden esiinmarssi. Ei aina, mutta usein nämä ajattelutavat ovat suuntautuneet luomaan uusia markkinoita sen sijaan, että toisivat esille jotakin filosofisesti uutta. Ihminen haluaa hallita ja hyötyä enemmän kuin ymmärtää. Organisaatioajattelussa on yhä enenevästi […]


”Katoava tila”

Lisätty

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 4/2013 ”Katoava tila” Tila on sisäinen ja ulkoinen mielen luomus. Ammatillinen tila vaatii aina virittämistä, kannattelua ja sulkemista. Tilan avaaminen on suuri ammatillinen haaste, sulkeminen ehkä sen vaikein osa. Ammatillisuudessa korostuu sen suhdeolemus, osaamisen ja luottamuksen vastavuoroinen kohtaaminen. Tila rajautuu aina erilleen ympäristöstään. Raja on osa tilan olemusta. Raja voi olla […]


Tilamuutos – aikamme haaste?

Lisätty

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 3/2013 Tilamuutos – aikamme haaste? Tilapuhe on aikamme kieltä ja ajattelua. Johtajamme puhuvat tahto- ja muutostilasta. Etsiessään uudistumisen polkuja puhe harhautuu ajoittain oudoille alueille. Jo Teuvo Pakkala kuvasi ”Stiiknafuulialla” tyhjää, hienostelevaa ja sisällyksetöntä mahtipuhetta. Hattarapuhe on aikamme yritys suojautua tietämättömyyttä ja keinottomuutta vastaan. Muutospuhe katsoo tilanteita yleensä sivusta ja etäältä. Sivuefektinä […]


Lisää huoneita – uusia ovia

Lisätty

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 2/2013 Lisää huoneita – uusia ovia Osviitan toimituskunta on antanut käyttööni lisää merkkejä. Nyt entistäkin reilummin. Ei vain kolmeatuhatta vaan kolme kertaa kolmetuhatta jatkaakseni työnohjauksen tilan kartoitustyötä. Voin kirjoittaa pienen sarjan keskeisistä tilateeman näkökulmista. Tämä lyhyt teksti pyrkii avaamaan uusia ovia tilan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueille. Virginia Woolf oli ensimmäisiä, joka […]


Työnohjauksen tila

Lisätty

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 1/2013 Työnohjauksen tila Olen saanut käyttööni 3000 merkkiä välilyönteineen kartoittaakseni ”Työnohjauksen tilaa”. Metsätilallisen näkökulmasta merkkien määrä on runsas. Isonkin tilan rajoihin riittää yleensä muutama pyykki. Tärkeä on tietää niiden paikat ja nähdä linjat. Vanhat merkit painuvat joskus maan alle, mutta täyttävät silti tehtävänsä. Metsämiehet tuntevat vanhat rajat. Osaavat myös kiiruhtaa hitaasti. […]