Entries by Harri Hyyppä

Niin hyvä maa 1

Niin hyvä maa             (työpaperi montaasiohjauksen seminaarissa 1.8.2016 Harri Hyyppä) Hyvä maa on mahdollisen avaruus. Se palvelee monia viljelijöitä. Eettinen ja ammatillinen vastuumme on huolehtia sen säilymisestä. 14.11.2015 Johanna Nevala kirjoitti otsikolla Niin hyvä maa: ”Juttelin asiasta Pierre Bourdieun kanssa. Tai minä juttelin, hän antoi ymmärtää. Että on eletty pelin aikaa työnohjauksen kentällä. Pelattu vallasta ja […]

Serendipiteetti ja Social Dreaming

Tuntemattomia tuttuja : Serendipiteetti ja Social Dreaming. Harri Hyyppä. Sain äsken olla Mikkelissä tilaisuudessa, jossa uusi Montaasiohjaus esittäytyi ja omalla tavallaan ”astui näyttämölle”. Montaasi on uusi työn ohjauksen konsepti ja ajattelualusta. Tilaisuus pidettiin Mikkelin teatteriklubilla. Varsinainen näyttämö on tietenkin laajempi, tämän ajan ohjausfilosofia ja sen työkäytännöt. Itselläni oli avauspuheenvuoro. Teemana alku ja vapaan puheen tila. […]

Luottamus ja talouden rakenteelliset uudistukset

Jouko Kajanoja. Talouspolitiikassa vaaditaan rakenteellisia uudistuksia. Niitä ovat eläkeikärajan nostaminen, julkisten palvelujen tehostaminen ja monet muut vastaavanlaiset toimet. Rakenteellisia uudistuksia koskeva keskustelu koskettaa vain ohuesti yksilön ja yhteisön toimintakykyä menestyvän talouden keskeisinä tekijöinä. Niistä käytetään myös käsitteitä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Tutkimustieto ja yleinen elämänkokemus antaa aiheen päätellä, että inhimilliselle ja sosiaaliselle pääomalle annettava riittävä […]

Kahden maailman rajalla

Harri Hyyppä. Organisaatioita ja niiden dynamiikkaa koskeva keskustelu nostaa jatkuvasti esille uusia näkökulmia entisten rinnalle. Eräs ajan ominaisuus näyttää olevan erilaisten tekniikkojen ja yksittäisten teorioiden esiinmarssi. Ei aina, mutta usein nämä ajattelutavat ovat suuntautuneet luomaan uusia markkinoita sen sijaan, että toisivat esille jotakin filosofisesti uutta. Ihminen haluaa hallita ja hyötyä enemmän kuin ymmärtää. Organisaatioajattelussa on yhä enenevästi […]

”Katoava tila”

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 4/2013 ”Katoava tila” Tila on sisäinen ja ulkoinen mielen luomus. Ammatillinen tila vaatii aina virittämistä, kannattelua ja sulkemista. Tilan avaaminen on suuri ammatillinen haaste, sulkeminen ehkä sen vaikein osa. Ammatillisuudessa korostuu sen suhdeolemus, osaamisen ja luottamuksen vastavuoroinen kohtaaminen. Tila rajautuu aina erilleen ympäristöstään. Raja on osa tilan olemusta. Raja voi olla […]