Elävä arkisto

Sivut päivittyvät
”Tapahtuma” tarkoittaa kokemusta ja ”tilaa”, jonka osanottaja kokee henkilökohtaisesti uutta luovana ja merkityksellisenä. Onnistuneessa tapahtumassa mieli  liikkuu, havahtuu  ja jäsentyy vapaasti. Oma rooli yhteisössä avautuu uudella tavalla. Oma kokemus ja tieto kohtavat oivalluksen. Tähän kokemukseen kytkeytyy usein kaipuu palata uudestaan tuohon tilaan. Ajatukseen perustuvat ODIn julkiset ”tapahtumat”.

Tällä sivulla on esillä tapahtumia,  jotka tutkivina tiloina ovat merkkinä tällaisista oppimistilanteista. Ne pyrkivät  edistämään syventävää organisaatiotyötä, organisatioajattelua ja uuden dynaamisen systeemisyyden ymmärtämistä.

 

Valintoja pidetyistä tapahtumista:

xxx

 ”Toista varten”. Ohjausajattelun filosofian syventävä seminaarisarja Oulussa kevät- ja syyskaudella 2017

Sarja kokemuksellisia tiloja ja ajattelun alustoja työnohjauksen ammattilaisille.

Syventävä työnohjaustyön seminaarisarja  yhteistyössä FINSAn ja Suomen työnohjaajat ry:n kanssa (Osanottajat valittu)

Lue esite:    Toista varten

xxx

Social Dreaming: Creative space, experience and method.

Työväen Akatemia, Kauniainen   7. – 10.1. 2016, Led by Harri Hyyppä and Jude Bowles

Uusi ajattelun alusta. Uuden sukupolven oppimistapahtuma ja ainutlaatuinen kansainvälinen tapahtuma Suomessa.  Uni on menetelmänä tärkeän ja ajankohtaisen tunnistamisessa.  Järjestetään yhteistyössä FINSAn, ODIn ja GAP-organisaation kanssa.

Kysymyksessä on avoin suomalais-irlantilainen yhteistyöhanke Group Analytic Practice GAP – organisaation kanssa. Seminaari on jatkoa viime vuosien aikana Dublinissa pidetyille seminaareille. Seminaari on ainutlaatuinen mahdollisuus saada käytännössä kosketusta syventävään yhteisötyöhön ja sosioanalyysiin! Seminaarin kielet suomi ja englanti. Taustatietoa ajattelusta, teoriasta ja työotteesta: Kts. artikkelit sivulla: FINSA – English brief

International residential seminar on Social Dreaming: 

Social Dreaming: Creative space, experience and  method. 7th – 10th January 2016

SDM FINSA ODI GAP 2016

 

SDM2016-1SDM2016-2SDM2016-3

Double click the the page you want to read in detail!

Lue lisää: SDM FINSA ODI GAP 2016

Katso myös: http://www.grouprelations.com/index.php?mode=51655b70013f523953745b73

 

Tapahtuma Mikkelissä 19.-20.11.2015

Ajattelun alustoja työnohjaukseen ja työn uuteen ymmärtämiseen. Työnohjauksen taide! Montaasiohjaus esittäytyy. http://www.montaasiohjaus.fi

Filosofian, taiteen ja kokemuksen tutkimuksen näkökulma.
Lue lisää:   Montaasiohjaus ja social dreaming matrix -esite

 

IX NORDISKA GRUPP-PSYKOTERAPI KONFERENSEN 8.9-10.9.2016

i Helsingfors, Finland

”TALA ÄR SILVER, TIGA ÄR GULD?” ”SILENCE IS GOLDEN?”
Förbjudna och förträngda teman i grupp och samhället Silenced Themes in Groups and Society
Vaietut teemat ryhmässä ja yhteiskunnassa

Vetenskapernas hus/The House of Sciences/Tieteiden talo, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors Arrangör: Ryhmäanalyysiyhdistys ry, Föreningen för gruppanalys rf info@ryhmaanalyysi.fi Tilläggsinformation/More information/Lisätietoja: Ulrika Segercrantz usegercrantz@gmail.com

Lue ohjelma: Nordisk konferens program med huvudtalare

xxx

ROLE LEADERSHIP AUTHORITY: THE CULTURE OF OPEN DIALOGUE IN ORGANISATIONS

this August 24-28 in Vilnius, Lithuania.

Organized by Vilnius University (www.vu.lt) and Tavistock Institute of Human Relations (www.tavinstitute.org)
Here is the link:
http://www.fsf.vu.lt/en/news/events/1547-7th-vilnius-international-group-relations-conference-2016-role-leadership-authority-the-culture-of-open-dialogue-in-organisations-2016-08-24-28

xxx

Kokemusperäinen tapahtumasarja Oulussa  syksyllä 2016 !!

Rajalla – Kirjallisuusterapia, luova tila ja lukemisen ulottuvuudet. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Kysymyksessä on kokemuksen ja sivistyksellisen innostuksen kannattelema sarja, joka taiteen ja kirjallisuuden keinoin kannattelee osanottajien henkistä hyvinvointia ja itsehoidollista uudistumista.

Lue esite:

Rajalla – kirjallisuusterapia_ESITE

xxx

Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa.

Juhlakonferenssi ”Aputytöstä asiantuntijaksi”

Lue konferenssiesite:

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/ajankohtaista/?id=45127

Lue abstrakti Harri Hyypän esityksestä ”Inka E:n muisto” :

%22Inka E-n muisto%22 Abstrakti

xxx

Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8    3.-4.11.2016Tampere

Kokemuksen käsite ja käyttö

Lue konferenssiesite:

http://www.uta.fi/ltl/plural/konferenssit/kokemuksentutkimus/etusivu.html

Lue abstrakti Harri Hyypän esityksestä:

Abstrakti Tampere 2016

 

 

VERME – mentoreiden aktivointiseminaari.

Oulun yliopisto 26.11.2015
Mentoroinnin idean ja toimintatapojen syventelyä

Lue lisää:   VERME SEMINAARI 2015

 

Valintoja käynnissä olevista ja pidetyistä tapahtumista:

ODI ja FINSA järjestivät ”Alan oppia”-seminaarisarjan Oulussa yhteistyössä Suomen Työnohjaajat ry:n kanssa. Seminaari on syventävä kokemuksellinen työnohjaustyön ohjelma ja käytännöllinen johdatus sosioanalyysin ja Social Dreaming-työn perusteisiin. Seminaari on kolmen tapahtuman sarja (16.9., 14.10. ja 11.11.2015,  klo 18-21). Kysymyksessä on uusi radikaali organisaationäkemys ja yksilön kokemuksen osa siinä. Tapahtumat ODIn tiloissa Oulun Limingantullissa. Harri Hyyppä ohjaa.

”Alan oppia” – Social Dreaming Matrix – Luova tila ohjaustyössä

Lue esite: FINSA ja STOry Syksy 2015

 

Filosofia, taide ja työnohjaus.

Uusi taidepainotteinen työnohjauskoulutus alkamassa Turussa! 

Lue esite: MONTAASI ESITE TURKU 2015

 

Luovuus ja taide työnohjauksessa” – uusi ammatillinen työnohjaajakoulutus

Ohjelma käynnistynyt!

Lue Esite: Luovuus ja taide ESITE

Uusi ohjelma käynnistymässä!

 

Organisaation etiikka ja uudistumisen dynamiikka.
”Kuinka puhua siitä, minkä näkee? Kuinka nähdä se, mistä puhutaan”?
28.5.2015 Helsinki, Kaapelitehdas ja
11.6.2015 Oulu, Hilikku

Ohjaajina ja alustajina Harri Hyyppä ja Jussi Onnnismaa
Lue esite: od1_seminaarit2015_A4

Kaksi onnistuneiksi koetttua ja sellaisiksi arvioitua ainutlaatuista seminaaripäivää. Ne tehtiin yhdessä kokeneiden osanottajien ja ohjaajien kanssa. Jatkoa varmasti seuraa.

 

Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti (KTI)  järjesti Oulussa 16. – 17.4.2015  yhdessä Kokemuksen tutkimuksen verkoston, OrganisaatioDynamiikan Instituutin ODIn,  Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa kuudennen kokemuksen tutkimuksen seminaarin ”Kokemuksen ulottuvuudet” .

Lue ePookin artikkeli: http://www.oamk.fi/epooki/2015/kokemuksen-tutkimuksen-ulottuvuudet/

 

LUENTOJA: ”Kokemukselliset tilat ja polut” /Helsinki Maria-akatemia:Perjantai 24.11.2017
Myöhemmin keväällä (6.4.2018) tulossa: ”Kokemus sielullisena herkkyytenä”
Kts. Maria-akatemia:

Kts. linkki: http://www.maria-akatemia.fi/node/406
Kts. linkki: http://www.maria-akatemia.fi/node/407
Kts. kirjalinkki: http://maria-akatemia.fi/node/407

xxx

KONEEN SÄÄTIÖ
”Unet ja muut yhteiset tilat”
Avoin luento- ja keskustelutilaisuus Lauttasaaren Sähinässä 8.2.2018
Lue linkki:
https://koneensaatio.fi/tapahtuma/unet-ja-muut-yhteiset-tilat-naapurihmasto-keskustelutilaisuus/

xxx

Uni ja nukkuminen – workshop Turussa 2.-3.3.2018

Lue esite: Uni ja nukkuminen

xxx

Hangon filosofiapäivät 7.4.2018
Katso info ja ohjelma: https://www.filosofiapaivat.fi/ohjelma

Viihdettä älyllisesti uteliaille! https://www.filosofiapaivat.fi

Social Dreaming työpaja – Vastarytminen tila ajattelun alustana

Unen ulottuvuudet ovat monet. Olemme kaikki unen lapsia – kahden maailman, tietoisen ja sivuutetun rajalla. Tietoisuus nousee unesta, ajattelumme ja ymmärryksemme sen myötä. Unien yhteisöllinen jakaminen, Social Dreaming (SD), on uusi työote, joka tutkii unien merkitysmaailmaa ja sen ajankohtaisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Se on vastarytminen tila, joka nostaa unen ”äänen ja katseen” tutkimuksen kohteeksi. Perinteisen yksilöllisen näkökulman sijaan SD kiinnittää huomionsa yksilön ulkopuolella olevaan maailmaan, yhteisöön, aikaan ja kulttuuriin. Tarkastelun kohteena ei ole yksittäinen uni tai unennäkijä, vaan situaatio ja kulttuuri, josta uni nousee.

Uni ei kanna valhetta. Unien puheessa viipyminen ja unien keskinäisen keskustelun tutkiminen on ajassamme harvinaista herkkua. SD on sivuutetun taidetta. Kysymyksessä on kokemuksellinen ja tutkiva työote, unien tutkimista varten viritetty erityinen yhdessäolemisen tila. Työote on kevyt ja leikkimielinen. Se kirvoittaa katsomisen, ihmettelyn ja viivyttelyn taitoa. Siinä on kenties lähtökohtaisesti vähän järkeä, mutta kokemuksen mukaan paljon ilmaantuvaa viisautta.

Työpaja rakentuu alustuksesta ja yhteisestä keskustelusta. Osanottajien tuomat unet ovat tervetulleita. Työpajaa ohjaa Harri Hyyppä. Hän eläkkeellä oleva organisaatiokonsultti ja ryhmäpsykoanalyytikko, joka harjoittaa filosofista praktiikkaa. Hän on opiskellut Tavistock-Instituutissa SD:n syntyvaiheiden aikaan, tuonut työotteen Suomeen ja johtanut SD-seminaareja Suomessa ja ulkomailla kolmen vuosikymmenen ajan.

 

Kokemuksellinen kansalaisvalppauden foorumi. Marraskuu 2013
IGRO:n Group Relations Seminar. Tammikuu 2014

Katso myös blogi: http://www.metanoia.fi/kotimatkalla

 

Social Dreaming Matrix.  Dublin  2012 ja 2014

“Dreams as reflections of multiple realities and meaningful connections” Social Dreaming Matrix. Led by Harri Hyyppä. Kokemuksellinen seminaari Dublinissa 13.-15.6.2014. In cooperation with GAP (Group Analytic Practice).

 

Taakkasiirtymäseminaarit ja ”Avoimen puheen tila”-tapahtumat 

Yhteistyössä Saamelaiskäräjien, Saa´mi Nue´tt:n ja Rospuutto-ryhmän kanssa OrganisaatioDynamiikan Instituutti on ollut valmistelemassa ainutlaatuista, kokonaiseen kansanosaan kohdistuvaa kulttuurihanketta, jonka pyrkii tukemaan kolttayhteisön hyvinvointia ja terveyttä soveltamalla yhteisöllisyyttä ja kuuntelua korostavia työtapoja.

Hankkeen esimmäinen seminaari pidettiin Inarin Sajoksessa 13.8.2014. Se kosketteli sukupolvien välisiä taakkasiirtymiä. Päivän pääpuhujina olivat Pirkko Siltala ja Harri Hyyppä. Seminaariin liittyi ohjattu ”avoimen puheen tila” -yhteisöllinen kuuntelujakso. Hanke on jatkunut ryhmäkokoontumisina  ja ”Avoimen puheen tilan” ohjatulla käytöllä. Seuraava tapahtuma oli 11.4. Sevettijärvellä. Se sai jatkoa 8.-9.5.2015 Sevettijärvellä. Kesäkuussa 17.-18.6. pidetty seminaari kosketteli unta yhteisön tilanteen kuvana. Teema jatkui seminaarissa syyskuussa 2015. Marraskuussa pidettiin seminaari asuntolakokemuksista. Teema jatkuu keväällä 2016

 

Kokemuksen tutkimuksen konferenssit ja seminaarit 

Rovaniemi Syyskuu 2014. Konferenssin ensimmäinen päivä oli omistettu täydet sata vuotta täyttävän kokemuksen tutkimuksen pioneerin Lauri Rauhalan elämäntyölle. Lauri Rauhala 100 vuotta –juhlaseminaarissa hänen työnsä merkitystä arvioitiin filosofian, empiirisen tutkimuksen ja käytäntöyhteyden kautta. Konferenssin toisena päivänä työryhmissä kokemuksen tutkimusta lähestyttiin erilaisten tutkimustapojen, metodien ja  tieteenalojen sisältöjen kannalta. Harri Hyyppä piti konferessissa ”Insight-workshopin”.

Konferenssin työ sai jatkoa Oulussa, kun vasta perustettu Kokemuksen tutkimuksen Instituutti (KTI)  järjesti Oulussa uuden seminaarin Kokemuksen ulottuvuudet 16. – 17.4.2015. ODI oli mukana järjestelyissä.

Seuraava kokemuksen tutkimuksen Seminaari/konferenssi (?)   järjestetään Tampereella marraskuussa 2016

 

”Tilan taju – Tajun tila”. Näkökulmia työnohjaustyön filosofiaan 15.11.2014 Oulu

OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI järjestää yhdessä Suomen työnohjaajat ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueen kanssa koulutustilaisuuden Oulussa 15.11.2014.  Aiheeseen luotsasi työnohjaaja, koulutusanalyytikko Harri Hyyppä, OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI.

Sisältö: Tilaisuuden sisältö kosketteli työnohjaustyön kerroksellisuutta ja niiden kantamia vaiheita alustusten ja keskustelun keinoin. Erilaiset työnohjaustyön ulottuvuudet ja rinnakkaiset realiteetit tulivat esille. Erityisesti tarkasteltiin vallitsevan käytännön, merkityksellisyyden ja mahdollisuuksien hahmottamisen yhteyksiä. Ajan raaistuminen, näennäisyyden voimistuminen ja niiden vaikutus työnohjaustyöhön saivat oman huomionsa.

 

Organisaatio kokemuksena. Organisaatio kokemuksena. Mielikuvat, fantasiat, realiteetit ja tunteet

Organisaatiodynamiikan, intersubjektiivisuuden, kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen tutkimuskonferenssi, Tieteiden talo, Helsinki 13.-14.3.2015
Tutkimuskonferenssin järjestelytoimikunta:
Terttu Malo (pj), Kari Kurkela, Jussi Kotkavirta, Timo Latomaa ja Jani Kukkola
Lue ohjelmaesite ja konferenssin sessiojärjestys:
Tutkimuskonferenssi 2015
Organisaatio kokemuksena, sessiot

 

”Aika ja uni”

Seminaarisarja ammattilaisille ja ajatteleville aikuisille!
Lue esite: FINSA 2018 Oulu Aika ja uni. Social Dreaming
(Seminaari täysi!).

Social Dreaming info

 

Harrinpirtin päivät

Harrinpirtin päivät ovat muutaman kerran vuodessa Ylitorniolla järjestetty 2-3 päivää kestävä kevyen sivistyksellinen tapahtuma, joka on tarkoitettu kannattelemaan osanottajien työtä, elämää ja ammatillista uudistumista. Päivillä on toista vuosikymmentä kestänyt historia. Työskentely  ja mukanaolo pohjautuvat – kaikessa yksinkertaisuudessaan – osanottajien keskinäiseen avoimeen kohtaamiseen ja puhumiseen.  Se on tärkeän ja ajankohtaisen koskettelua. Kysymys on merkityksellisestä vapaan puheen tilasta. Työskentely on kokonaan osanottajien tuoman ajatuksellisen, kokemuksellisen ja teoreettisen aineiston varassa.

Tapahtuma perustuu  vastavuoroiseen antamiseen ja vastaanottamiseen. Päivät ovat vaihdellen avoimia ja suljettuja. Avointen tapahtumien teemat ja ajankohdat pyritään kertomaan muutama kuukausi ennen tapahtumaa.Tapahtumien kustannustaso pyritään pitämään kohtuullisena. Niillä ei tavoitella välitöntä taloudellista hyötyä.