Tulevia tapahtumia

Valtaosa ODIn tapahtumista on suljettuja, mutta jatkuvasti on meneillään avoimia ja julkisia tapahtumia, joista tässä tietoa:

xxx

”Rajantaju” – Ihminen kahden maailman rajalla. Syventävä kirjallisuusterapeuttinen seminaari Oulussa jatkuu syksyllä 2018!

Katso linkki:  http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/rajantaju-syventava-kirjallisuusterapeuttinen-seminaari/

xxx

ODI ja FINSA jatkavat yhteistyötä Kriittisen korkeakoulun kanssa!

”Aika ja uni. Social Dreaming” -seminaarisarja Helsingissä.

Hellitä hetkeksi! Kontemplatiivista, mietiskelevää filosofiaa unien pohjalta. Unen filosofian uusi ulottuvuus. Uusia näkökulmia ja ajattelun alustoja. Syksyllä 2017 alkanut Seminaarisarja jatkuu keväällä 2018.
Lue info: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/social-dreaming/

xxx

”Aika ja uni”

Seminaarisarja ammattilaisille ja ajatteleville aikuisille!
Lue esite: FINSA 2018 Oulu Aika ja uni. Social Dreaming
(Seminaari täysi!).

Social Dreaming info

xxx

LUENTOJA: ”Kokemukselliset tilat ja polut” /Helsinki Maria-akatemia:Perjantai 24.11.2017
Myöhemmin keväällä (6.4.2018) tulossa: ”Kokemus sielullisena herkkyytenä”
Kts. Maria-akatemia:

Kts. linkki: http://www.maria-akatemia.fi/node/406
Kts. linkki: http://www.maria-akatemia.fi/node/407
Kts. kirjalinkki: http://maria-akatemia.fi/node/407

xxx

KONEEN SÄÄTIÖ
”Unet ja muut yhteiset tilat”
Avoin luento- ja keskustelutilaisuus Lauttasaaren Sähinässä 8.2.2018
Lue linkki:
https://koneensaatio.fi/tapahtuma/unet-ja-muut-yhteiset-tilat-naapurihmasto-keskustelutilaisuus/

xxx

Uni ja nukkuminen – workshop Turussa 2.-3.3.2018

Lue esite: Uni ja nukkuminen

xxx

Hangon filosofiapäivät 7.4.2018
Katso info ja ohjelma: https://www.filosofiapaivat.fi/ohjelma

Viihdettä älyllisesti uteliaille! https://www.filosofiapaivat.fi

Social Dreaming työpaja – Vastarytminen tila ajattelun alustana

Unen ulottuvuudet ovat monet. Olemme kaikki unen lapsia – kahden maailman, tietoisen ja sivuutetun rajalla. Tietoisuus nousee unesta, ajattelumme ja ymmärryksemme sen myötä. Unien yhteisöllinen jakaminen, Social Dreaming (SD), on uusi työote, joka tutkii unien merkitysmaailmaa ja sen ajankohtaisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Se on vastarytminen tila, joka nostaa unen ”äänen ja katseen” tutkimuksen kohteeksi. Perinteisen yksilöllisen näkökulman sijaan SD kiinnittää huomionsa yksilön ulkopuolella olevaan maailmaan, yhteisöön, aikaan ja kulttuuriin. Tarkastelun kohteena ei ole yksittäinen uni tai unennäkijä, vaan situaatio ja kulttuuri, josta uni nousee.

Uni ei kanna valhetta. Unien puheessa viipyminen ja unien keskinäisen keskustelun tutkiminen on ajassamme harvinaista herkkua. SD on sivuutetun taidetta. Kysymyksessä on kokemuksellinen ja tutkiva työote, unien tutkimista varten viritetty erityinen yhdessäolemisen tila. Työote on kevyt ja leikkimielinen. Se kirvoittaa katsomisen, ihmettelyn ja viivyttelyn taitoa. Siinä on kenties lähtökohtaisesti vähän järkeä, mutta kokemuksen mukaan paljon ilmaantuvaa viisautta.

Työpaja rakentuu alustuksesta ja yhteisestä keskustelusta. Osanottajien tuomat unet ovat tervetulleita. Työpajaa ohjaa Harri Hyyppä. Hän eläkkeellä oleva organisaatiokonsultti ja ryhmäpsykoanalyytikko, joka harjoittaa filosofista praktiikkaa. Hän on opiskellut Tavistock-Instituutissa SD:n syntyvaiheiden aikaan, tuonut työotteen Suomeen ja johtanut SD-seminaareja Suomessa ja ulkomailla kolmen vuosikymmenen ajan.

xxx

Therapeia-Säätiön 60. Juhlavuoden 2018 Opintopiirit

Lue ohjelma! Therapeia-säätio 60. Juhlavuoden Opintopiirit

xxx

Working Conference in Lithuania
http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/naujienos/2018/Tavistock2018.pdf