ODIn arkea ja käytäntöä

Sivut päivittyvät
”Toisinajattelun valtavirta”

ODIn toiminta on suurelta osin näkymätöntä – tutkimuksellista ja kirjallista. Se ei yhteisönä toimi yksin, vaan liittyy ”toisinajattelun valtavirtaan” ja lähestyy organisaatiotyön sovellutusalueita ammatillisesta ja eettisestä näkökulmasta. ODI, FINSA ja HHC Oy  ovat taustavaikuttajia monen hankkeen takana ja haluavat sellaisena pysyä. Työtä kannattelee ajatus kokonaisuuteen keskittymisestä ja kosketus verhottuihin yhteisövoimiin. Kehittämistyö ei ole vain iloista ja positiivista kulkua kohti tavoitetta. Se on ajoittain myös ristiriidan, pettymyksen, kärsimyksen, surun ja ajoittain katkeruudenkin kohtaamista. ODI haluaa osaltaan työskennellä myös näiden kehittämistyöhön sisältyvien voimien kanssa. Tähän kätkeytyvät yllättäen myös monet mahdollisuudet. ODI tavoittelee työllään herkkyyttä ja valppautta yhteisöllisyyden ristiriitaisuuden ymmärtämisessä sekä ajankohtaisen ja tärkeän tutkimisessa. ODI haluaa osaltaan rakentaa yhteistyötä syventävän organisaatiotyön toimijoiden välille.

 

Ajatuksia:

ODIn työalana ovat sosioanalyysi, syventävä työnohjaus, uusi organisaatioajattelu ja siihen pohjaava yhteisöllinen uudistuminen. Keskeisenä ajatuksena on  tätä palvelevien kokemusperäisten  menetelmien kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.

ODIn ensimmäinen julkaisu oli aforistinen kirjanen ”Ajattelun käsikirja”.  Se sai jatkoa ”Origin – Alun käsikirjassa”. Se on syventävä jatko tutkivan tilan avaamiseen, näkökulma inhimilliseen kokemukseen ja sen saattamiseen uudistumistyön palvelukseen. Teos on bibliofiilinen erityispainos ja pieni taideteos. Se oli ajateltu avaukseksi ja yhteyksien rakentamiseksi. Painos on pian lopussa. Kts. ODIn antikvariaatti!

Sosioanalyysin suhteen ODI tekee kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisenä toimijana on apuna FINSA, Finnish Institute for Social Analysis. Kts. FINSA. English brief.

 

ODIn logo

ODIn logo symbolisoi organisaatiofilosofian  eri ulottuvuuksia – tieteellistä, taiteellista, ammatillista ja eettistä avaruutta ja niiden keskinäistä kytkeytymistä. Logon ytimessä on tyhjä tila, arvoitus, joka kytkeytyy ulkomaailmaan ja toisiin todellisuuksiin. Logon on suunnitellut Minna Hentilä, Mainostoimisto Greystone. Minna Hentilä on suunnitellut myös ODIn nettisivut.

 

ODIn eettinen toimikunta

OrganisaatioDynamiikan Instituutin ODIn eettisen toimikunnan muodostavat Timo Totro, Pentti Huhtinen ja Heikki Paukkunen.

”Tieto tekee aina vallankumousta. Ellei se enää törmää mihinkään, se on lakannut olemasta tietoa” (Samuli Paronen).

ODI on itse organisaatioiden ja median valtavirrasta poikkeava ammatillinen bifurkaatio  ja suhtautuu kriittisesti vallitsevaan alan ”latteuden kielioppiin”. Bifurkaatio on ”eron” tekemistä. Kysymyksessä ei niinkään ole konkreettinen, vaan sisällöllinen ja näkemyksellinen ero, keskittyminen kokemukseen ja oivallustyöhön. Bifurkaatiot luovat uutta – samalla kun ne vievät voimaa alkulähteiltään. Bifurkaatiot muuttavat aina kaikkia sen osapuolia. ODI ymmärtää oman syntyprosessinsa luovana ja rakentavana eron tekemisenä – vetona, työntönä ja ammatillisena välttämättömyytenä.  Bifurkaatio on oman olemuksen ja luovan mahdollisuuden tunnistamista. Se on ammatillisen viisauden ja intohimon ydin. ODI puhuu avoimesti omasta alustaan, toimintansa perusteista, kohdatuista ammatillisista  törmäyksistä ja on puoleltaan valmis vastaamaan kaikkiin näitä koskeviin kysymyksiin.

 

Asiamies ja yhteystiedot

OrganisaatioDynamiikan Instituutti OD1 ja FINSA – Finnish Institute for Social Analysis

Rautionkatu 2, 90400 Oulu   puh. 010 439 383 email  info@od1.fi      www.od1.fi

Helsingin toimisto: Lastenlinnantie 7 A 3,   00250 Helsinki

Instituutin ja FINSAn asioita hoitaa asiamiehenä Harri Hyyppä, 0400 685 710 ,  info@od1.fi