Entries by Harri Hyyppä

Kahden maailman rajalla

Harri Hyyppä. Organisaatioita ja niiden dynamiikkaa koskeva keskustelu nostaa jatkuvasti esille uusia näkökulmia entisten rinnalle. Eräs ajan ominaisuus näyttää olevan erilaisten tekniikkojen ja yksittäisten teorioiden esiinmarssi. Ei aina, mutta usein nämä ajattelutavat ovat suuntautuneet luomaan uusia markkinoita sen sijaan, että toisivat esille jotakin filosofisesti uutta. Ihminen haluaa hallita ja hyötyä enemmän kuin ymmärtää. Organisaatioajattelussa on yhä enenevästi […]

”Katoava tila”

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 4/2013 ”Katoava tila” Tila on sisäinen ja ulkoinen mielen luomus. Ammatillinen tila vaatii aina virittämistä, kannattelua ja sulkemista. Tilan avaaminen on suuri ammatillinen haaste, sulkeminen ehkä sen vaikein osa. Ammatillisuudessa korostuu sen suhdeolemus, osaamisen ja luottamuksen vastavuoroinen kohtaaminen. Tila rajautuu aina erilleen ympäristöstään. Raja on osa tilan olemusta. Raja voi olla […]

Tilamuutos – aikamme haaste?

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 3/2013 Tilamuutos – aikamme haaste? Tilapuhe on aikamme kieltä ja ajattelua. Johtajamme puhuvat tahto- ja muutostilasta. Etsiessään uudistumisen polkuja puhe harhautuu ajoittain oudoille alueille. Jo Teuvo Pakkala kuvasi ”Stiiknafuulialla” tyhjää, hienostelevaa ja sisällyksetöntä mahtipuhetta. Hattarapuhe on aikamme yritys suojautua tietämättömyyttä ja keinottomuutta vastaan. Muutospuhe katsoo tilanteita yleensä sivusta ja etäältä. Sivuefektinä […]

Lisää huoneita – uusia ovia

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 2/2013 Lisää huoneita – uusia ovia Osviitan toimituskunta on antanut käyttööni lisää merkkejä. Nyt entistäkin reilummin. Ei vain kolmeatuhatta vaan kolme kertaa kolmetuhatta jatkaakseni työnohjauksen tilan kartoitustyötä. Voin kirjoittaa pienen sarjan keskeisistä tilateeman näkökulmista. Tämä lyhyt teksti pyrkii avaamaan uusia ovia tilan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueille. Virginia Woolf oli ensimmäisiä, joka […]

Työnohjauksen tila

Harri Hyyppä. Kolumni Osviitta 1/2013 Työnohjauksen tila Olen saanut käyttööni 3000 merkkiä välilyönteineen kartoittaakseni ”Työnohjauksen tilaa”. Metsätilallisen näkökulmasta merkkien määrä on runsas. Isonkin tilan rajoihin riittää yleensä muutama pyykki. Tärkeä on tietää niiden paikat ja nähdä linjat. Vanhat merkit painuvat joskus maan alle, mutta täyttävät silti tehtävänsä. Metsämiehet tuntevat vanhat rajat. Osaavat myös kiiruhtaa hitaasti. […]

Tilan tajua – Tajun tilaa

Harri Hyyppä. Tilan taju ja Tajun tila Suomen työnohjaajien STOry:n vuoden 2013 teemana oli ”Työnohjauksen tila”. Sain kutsun kirjoittaa Osviitta-lehteen aiheesta kolumnin. Ensimmäisen kolumnin jälkeen sain pyynnön jatkaa edelleen kirjoittamista samasta teemasta. Kirjoitinkin tuona vuonna teemasta yhteensä neljä kolumnia. ODI julkaisee tällä sivulla nämä kaikki kolumnit. Kuluvana vuonna työnohjaajat ovat säilyttäneet saman teeman. Kun ODI […]

Stand up -komiikka ja psykologin työ

Vesa Talvitie. Arvio teoksesta: André Wikström (2005). Das Humoristische manifest. Kirja stand up -komiikasta. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. Suom. Viia Järvinen. Kun André Wikströmin stand-up -komiikasta kirjoittamaa kirjaa Das Humoristische manifest tarkastelee psykologin työn kannalta, tekee samaa kuin psykologi ja stand-up -koomikko: ottaa aiheeseen yllättävän näkökulman. Yllättävyys johtuu luonnollisesti siitä, että näiden vuorovaikutuksen nyansseihin perehtyneiden […]

Ammatillisuuden ongelma

Vesa Talvitie: Arvio teoksesta: Jurgen Reeder (2004) Hate and love in psychoanalytic institutions: The Dilemma of a profession. New York: Other Press. (Arvio on ilmestynyt aiemmin Psykoterapia-lehden numerossa 4/2010).   Psykoanalyyttisen organisaatiodynamiikan psykoanalyysiä Jurgen Reeder toteaa kirjassaan tulkitsemisen olevan juuriltaan vihan sublimoitu muoto. Kun Reederin Hate and love in psychoanalytic institutions tulkitsee psykoanalyyttisten organisaatioiden dynamiikan […]

Emergenssiuskon kääntöpuolta

Harri Hyyppä. Teuvo Pakkala käytti sanaa ”stiiknafuulia” kuvaamaan vanhassa Oulussa uusien sanojen ilmaantumista ja yllätyksellistä voimaa. Uusi sana antaa aina puhujalle valtaa, se korostaa hänen tietämystään ja sulkee samalla kuulijat ulos tuosta tietämisulottuvuudesta ja saa heidät tuntemaan alemmuutta. Inhimillistä mahtailua ja tyhjää puhetta. Uudet sanat valtaavat puhetta jatkuvasti. Emergenssi on yksi organisaatioteorian uudissanoista. Sillä tarkoitetaan […]

Perhosen voima

Harri Hyyppä: Perhosen voima Psykoterapia-lehden viimeisimmässä numerossa oli taas raportti vuosittaisesta Listening Post – tapahtumasta. (Kts. Psykoterapia 1/2014: Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola, Timo Totro: Listening Post 2014). Tapahtuma seuraa vuosittain toistuvaa kansainvälistä jo traditioksi muodostunutta kokemuksellinen asetelmaa. Yksinkertainen lähtöajatus on pyrkiä tunnistamaan yksilön kokemuksen ja yleisempien yhteiskunnallisten tapahtumien välisiä yhteyksiä ja kytkeytymisiä. Tapahtumista […]