”Lukekaamme vanhoja kirjoja, jotta tietäisimme mikä uusissa on uutta – Lukekaamme uusia kirjoja, jotta tietäisimme, mikä vanhoissa on totta” (Lassi Sinkkonen). Tämä täydentyvä  lista voi  voi auttaa alan etsijöitä. Se syntyi alunperin tukemaan organisaatioanalyyttistä  työtä. Kirjat ovat yksittäisiä teoksia, mutta luettelossa ne alkavat ”keskustella” keskenään. Mukana on myös joukko uudempia alan teoksia. Teokset ovat  erilaisia ja keskenään ristiriitaisia. Siksi kirjallinen keskustelu on arvokas lisä näiden ristiriitaisuuksien tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Kirjallisuutta:

Gaston Bachelard: Tilan poetiikka. Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Tarja Roinila. Nemo, 2003. ISBN952-5180-54-9

Alain Badiou: Filosofian puolesta. Kaksi manifestia. Tutkijaliitto, 2012 ISBN 978-952-5169

Gregory Bateson: Steps to an Ecology of Mind. Chandler Publishing Company, 1972. ISBN 0-345-33291-1

Peter von Bagh: Sininen laulu. Itsenäisen Suomen taiteiden tarina. WSOY, 2007.      ISBN 978-951-0-32895–8

Ingmar Bergman: Laterna magica. Otava, 2007. ISBN-13: 978-951-1-22539-3

Ivor Browne: Music and Madness. Atrium, 2008. ISBN 978-0-9552261-2-0  Kts. http://www.metanoia.fi/kotimatkalla

Elias Canetti: Joukko ja valta. Loki-kirjat 1960.  ISBN  952-9646-40-2

Tito Colliander: Kristityn tie. Ortodoksinen veljestö, 1991. ISBN 951-96032-5-5

Jari Ehrnrooth: Hyvintoimintayhteiskunta. Miten aikamme kriisi ratkeaa? Kirjapaja 2016. ISBN 978-952-288-485-5

Ivar Ekeland: Ennakoimattoman matematiikka. Art House, 1990. ISBN 951-884-006-7

Erich Fromm & D.T. Suzuki: Zen ja psykoanalyysi. Basam Books, 2012.  ISBN 978-952-260-105-6

Anne Fried: Marko Tapio. WSOY, 1975. ISBN 951-0-07208-7

Hans-Georg Gadamer: HERMENEUTIIKKA. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa. Vastapaino 2004.

Martin Heidegger: Peltotie. Niin & näin 2/95. Suomentanut Hanna Nurmi.

Yrjö Haila: Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristöhuolen aikakaudella. Kustannus Oy Taide, Helsinki 2004. ISBN 951-608-054-5

Aaro Hellaakoski: Kuuntelua. Esseitä teoksista ja  tekijöistä. WSOY 1950.

Juho Hotanen: Lihan laskos. Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta. Tutkijaliitto, 2008.   ISBN 978-952-5169-58-4

Matti Hyrck: Onko Jumala hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen? Therapeia-säätiö, 2014. ISBN 978-952-5519-30-3

Timo Hännikäinen: Hysterian maa. Marko Tapio ja Arktinen hysteria. Savukeidas, 2013.  ISBN 978-952-268-062-4

Karl Jaspers: Johdatus filosofiaan. Otava, 2005. ISBN 951-1-20827-6

Anu Kantola: Matala valta. Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-424-8

Karl Kraus: Myrkyn käyttöohje (Valikoinut ja suomentanut Juhani Ihanus). Into 2014.  ISBN  978-952-264-324-7

Johannes Lehtonen: Tietoisuuden ruumiillisuus. Mieli, aivot ja olemassaolon tunne. Duodecim 2011. ISBN 978-951-656-396-4

Susan Long (Ed.): Socioanalytic Methods. Discovering the Hidden in Organizations and Social Systems. Karnac, 2013. ISBN 978 1 78049 132 5

Thomas Mann: Taikavuori. WSOY, 1998   ISBN 951-0-23070-7

Vesa Manninen: Vyötä kupeesi kuin mies. Sielullisten selviytymisyritysten psykoanalyyttista seurantaa. Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4124-0

Patrick de Maré, Robin Piper, Sheila Thompson: KOINONIA. From Hate through Dialogue, to Culture in the Large Group. Karnac Books 1991. ISBN 0-946439-82-6

Maurice Merleau-Ponty: Filosofisia kirjoituksia. Toimittaneet ja suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila. Kustannusosakeyhtiö Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-105-2

John O´Donohue: Anam ´Cara. Spiritual Wisdom From The Celtic World. Bantam Books 1997. ISBN 978-0-55350-592-4

Erno Paasilinna: Yksinäisyys ja uhma. Otava, 1984 ISBN 951-1-07942-5

Erno Paasilinna: Kauppamiehet isänmaan asialla. Otava, 1991 ISBN 951-1-11672-X

Samuli Paronen: Maailma on sana. Mietteitä. Otava, 1980   ISBN 951-1-05687-5

Samuli Paronen: Testamentti. Mietteitä. Otava 1999   ISBN 951-1-16487-2 Ezra Pound: Lukemisen aakkoset. Otava 1967

Jyri Puhakainen: Persoonan kieltäjät. Ihmiseen vapaus ja vastuu aivotutkimuksen ja lääketieteen puristuksessa. Like, 1998. ISBN 951-578-607-X

Jyri Puhakainen: Persoonan puolustaja. Lauri Rauhala ihmistutkimuksen pioneerina. Like 2001. ISBN 951-578-793-9

Panu Rajala: Unio Mystica. Mika Waltarin elämä ja teokset. WSOY 2008/2011.  ISBN 978-951-0-38197-7

José Saramago: Kertomus sokeudesta. Tammi, 1997   ISBN 951-31-0902-X

Segal Hanna: Melanie Klein ihmismielen ymmätäjänä. Yliopistopaino, 1994

Pirkko Siltala: Askelista, jotka otamme. Psykoanalyyttisia esseitä. Therapeia-Säätiö2007. ISBN 978-952-5519-15-0

Jyrki Siukonen: Vasara ja hiljaisuus. Lyhyt johdatus työkalujen filosofiaan. Kuvataideakatemia, 2011. ISBN 978-951-53-3398-8

Oswald Spengler: Länsimaiden perikato. Tammi (1961 1. P) 2002. ISBN 951-31-2439-8

Timo Totro & Harri Hyyppä: ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä…” Todellisuuksien kohtaaminen – W.R. Bionista keskiajan mystiikkaan. Metanoia Instituutti, 2012 ISBN 978-952-67406-3-8

Vaeltajan kertomukset. Arkkipiispa Paavalin tarkistama suomennos. Otava 1977 ISBN 951-1-04372-2

Juha Varto: Lihan viisaus. Kirjoituksia halusta, katseesta ja puheesta. Tampereen Yliopisto 1996. ISBN 951-44-3944-9

Simone Weil. Painovoima ja armo. Otava 1976 ISBN 951-1-02434-5

Georg Henrik von Wright: Tieto ja ymmärrys. Otava 1999. ISBN 951-1-15733-7

Georg Henrik von Wright: Ajatus ja julistus. WSOY 1989. ISBN 951-0-16071-7

Georg Henrik von Wright: Tiede ja ihmisjärki. Suunnistusyritys. Otava 1987. ISBN 951-1-09391-6

Jos pääset listan loppuun, voit  jatkaa taas alusta – tai  katsoa myös: http://fi.wikisource.org/wiki/Kirjallisuutta_psykoanalyysista

Sivut päivittyvät