Miten ymmärrämme kaikkea sitä käsittämätöntä, mikä on meidän ympärillämme ja ulkopuolella? Ilmastonmuutoksen kaikista vaikutuksista emme tiedä, mutta metsä meidät vielä pelastaa – jos jokin.

Metsätilallisena joudun tarkastelemaan metsää erilaisista näkökulmista. Metsänhoidossa turvaudun paljossa alan asiantuntijoihin. Heiltä  olen saanut ainutlaatuista oppia metsän lukemisessa. Metsä on myös kokemus, ajattelun kirvoittaja ja suojapaikka. Metsä suojelee ja hoitaa meitä. Merkillisellä tavalla oma maapohja tuntuu tukevammalta kuin vieras. Metsän filosofia on tuntemattoman tutkimista.

Mielestäni paras johdatus metsän filosofiaan on annettu kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven Seitsemän veljestä teoksen ensimmäisen luvun ensimmäisessä kappaleessa:   ”…isonjaon käydessä Jukolan isäntä, pitäen enemmän huolta jälkeentulevainsa edusta kuin omasta parhaastansa, otti vastaan osaksensa kulon polttaman metsän ja sai sillä keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki kulovalkean jäljet olivat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuuhea metsä kasvanut sijaan”. Ja niin oli veljeksille turvattu elämisen perusta.

Siinä on metsän filosofian ydin sanottu ja ajattelun luonne kuvattu jo pian 150 vuotta sitten! Jokohan olisi meidän aikamme havahtua?

Sivu täydentyy!