Perhosen voima

Harri Hyyppä: Perhosen voima

Psykoterapia-lehden viimeisimmässä numerossa oli taas raportti vuosittaisesta Listening Post – tapahtumasta. (Kts. Psykoterapia 1/2014: Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola, Timo Totro: Listening Post 2014). Tapahtuma seuraa vuosittain toistuvaa kansainvälistä jo traditioksi muodostunutta kokemuksellinen asetelmaa. Yksinkertainen lähtöajatus on pyrkiä tunnistamaan yksilön kokemuksen ja yleisempien yhteiskunnallisten tapahtumien välisiä yhteyksiä ja kytkeytymisiä. Tapahtumista laaditut raportit tarjoavat mahdollisuuden vertailla ja tulkita ihmisten kokemuksia kansainvälisestä näkökulmasta.

Suomalaiseen raporttiin oli liitetty mielenkiintoinen kuvio hahmottamaan ihmisen maailmasuhdetta. Se tuo esille ihmisen osan kokemuksen kantajana ja merkkinä, sisäisen ja ulkoisen yhdistäjänä. Kuvio nosti itselleni mieleen perhosen.

Ihmisen kokemus on kuin perhonen, herkkä ja merkityksellinen, ympäristölle altis, joka kantaa salattua voimaa. Perhosta on käytetty symbolina kuvaamaan pienten asioiden yllättäviä suuria efektejä. “Perhosefekti” on tullut tunnetuksi myös ilmastotutkimuksen ulkopuolella. Tuntuu siltä, että ihmisen kokemus on samanvertainen voimatekijä, sisäisen ja ulkoisen yhdistäjä.

Sisäisen ja ulkoisen vuorottelussa näen toisenlaisen perhosefektin. Sisältä ulos tai ulkoa sisälle. Vähäiseltä näyttävä voi tuottaa suuren vaikutuksen toisaalla ja kokonaan toisella tavalla. Muurin tunnemme massiivisen vastarinnan, toisinajattelun ja voiman kuvana, ehdottomana rajana.  Se kuvaa puolustautumista, se linnoittautuu ja luo virallista omistusta ja valtaa. Muuri voi rakentua myös mieleemme.

Tutkimus ja ammatillisuus eivät ole viileää ja neutraalia. Ne pakottavat harjoittajansa kiusalliseen vähittäiseen ja epävarmaan etenemiseen kohti tuntematonta. Ammatillisuus tarvitsee aina tuekseen rohkeutta. Perhoset lentävät vatsassamme, kun astumme ulos ammatillisuuden haarniskasta ja alamme puhua siitä, mistä pitää puhua, mikä on tärkeää ja ajankohtaista. Puheemme kertovat enemmän kuin klikkaukset ja peukutukset. Vaikenemisemme joskus sitäkin enemmän.

Perhonen on vapauden ja toivon symboli. Se tarvitsee molempia siipiä, sisäisyyttä ja ulkoisuutta lentääkseen. Muureja perhonen ei pysty kaatamaan eikä selviä niistä voimalla. Mutta se pystyy lentämään yli, ei välttämättä suoraviivaisesti, vaan omalla ominaislaadullaan. Huomiomme ja ajatuksemme voivat siirtyä perhosen matkassa toisaalle. Perhonen voi auttaa meitä näkemään ymmärtämään asioita toisin ja löytämään uuden käsittämisulottuvuuden. Ylivoimaisen perhonen selvittää omalla tavallaan. Myös ihmiselle tuo ajatus on tärkeä.

Perhonen on itsessään  transformaatioihme, merkki pienen yllättävästä voimasta ja todistus elämän mahdollisuuksista. Sen ylittää vain ihmisen ja hänen yhteisönsä transformaatio. Elävyys ja yllättävä emergenssi tarvitaan täydentämään systeemisyyden peruselementtejä, sekä sisäistä että ulkoista. Ne saavat molemmat elämään. Molemmat siivet ovat välttämättömiä myös yhteisön uudistumisessa. Toinen siipi tarvitaan ulkona, toinen sisällä.

Merkityksellinen on edessämme kaiken aikaa, vaikka emme sitä näkisikään. Näkemisemme tapa on ammatillisuutemme ja uudistumisemme ydintä. Keskeistä ei ole mitä näemme, vaan kuinka katsomme, kuuntelemme ja ymmärrämme näkemäämme. Suuret löydöt ja siirtymät eivät tapahdu vain ulkopuolellamme, vaan aina myös omassa tajunnassamme.

Erilaiset olemisen ja näkemisen puolet elävät mielessämme. Näiden kaikkien sisällä on merkkejä niin muureista kuin perhosistakin muistuttamassa niin puolustamisesta kuin muutoksen tarpeista ja mahdollisuuksistakin. Ihminen kulkee ajan virrassa, mutta on samalla ”kantaja”, jonka kokemusmaailma herkkänä instrumenttina kertoo myös ulkoisen maailman tapahtumista.

Myös organisaation dynamiikka on etenemistä samanaikaisesti monilla erilaisilla rajoilla, talouden, tehokkuuden ja merkityksellisyyden, uuden ja vanhan vallan, konkreettisen ja symbolisen välillä. Perhosefektiä ja uutta näkemistä tarvitaan monessa. Toisinnäkeminen ja toisaalta katsominen on ainutlaatuinen kyky myös organisaatiodynamiikassa. Siksi perhonen lensi myös ODIn sivuille – merkiksi ja voimaksi.

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko osallistua keskusteluun?
Kirjoita kommentti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *