Ihminen voi tietää, mutta ei silti ymmärrä.
Ymmärtää, mutta ei käsitä.
Käsittää, mutta ei aavista...

Tietämisessä on aina särönsä

Harri Hyyppä – OD1

Harri perusti vuonna 1987 Harri Hyyppä Consulting Oy  ja myöhemmin  Metanoia Instituutti Oy -nimiset yhtiöt. Metanoian liiketoiminta myytiin vuonna 2010 uusille omistajille.  Omista yhtiöistään Harri luopui vuonna 2018 sukupolvenvaihdoksen myötä.

Harri jatkaa riippumattomana yhteisödynamiikan tutkijana ja konsulttina. Työtä kannattelevat tutkiva työote ja filosofinen praktiikka. Uudessa Metanoia Instituutissa  Harrilla ei enää ole mitään roolia – surijan osaa lukuunottamatta. Suru on luova voima. Siitä enemmän blogissa. Harri toimii edelleen hiljaa monen ammattilaisen ja yhteisön takana. Uusia asiakkaita vain rajoitetusti.

Verkkokauppaa lukuunottamatta tämä sivusto ei myy mitään. Sivusto on vähitellen rakentuva tarina Harrin ammatillisesta elämänkulusta. Uusi logo – OD1 – kertoo menneistä yhteyksistä Metanoiaan ja Organisaatiodynamiikka – yhdistykseen, joiden molempien perustaja Harri oli. Molemmat jäivät eettisistä syistä. Tästä enemmän blogissa. Harrin  Logo – elävä liekki perhosineen nousee tästä.

Harri jatkaa yhteistyötä Kriittisen korkeakoulun ja filosofisen praktiikan verkoston kanssa. Käytännön toimissa, tilojen käytössä, laskutuksessa jne. hän toimii yhteistyössä Ltd Culmentor Oy:n kanssa.

Sivusto täydentyy!

Surijan osa